Rozkład dnia

6.30 - 8.55
 • schodzenie się dzieci,
 • praca indywidualna z dzieckiem,
 • zabawy w małych zespołach,
 • zabawy ruchowe z elementami gimnastyki.

9.00 - 9.30
 • śniadanie

9.30 - 10.25
 • praca tematyczna prowadzona przez nauczyciela

10.30 - 11.00
 • obiad - zupa

11.00 - 11.55
 • zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci,
 • praca indywidualna z dzieckiem,
 • praca wyrównawcza z dzieckiem zdolnym i z trudnościami

12.00 - 12.30
 • obiad - drugie danie

12.30 - 13.55
 • pobyt na powietrzu z uwzględnieniem różnych form aktywności ruchowej, spacery, wycieczki,
 • zabawy dydaktyczne

14.00 - 14.30
 • podwieczorek

14.30 - 16.30
 • czas cichej zabawy, pracy indywidualnej z dzieckiem,
 • zabawy dydaktyczne, zabawy na placu (w zależności od pory roku)
Przedszkolowo.pl logo