Roczny plan pracy na rok szkolny 2020/2021

Roczny Plan Pracy Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu rok szkolny 2020/2021

Zadanie: W zdrowym ciele – zdrowy duch.

Cele:
Promowanie zdrowego stylu życia dzieci:
• Kształtowanie i utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu, dbałości o prawidłową postawę ciała.
• Propagowanie zdrowego odżywiania.
• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenie sobie z emocjami, stresem, i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia;
• Kierowanie się zasadami bezpieczeństwa w życiu codziennym.
• Poznawanie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i zapobieganie im.
• Zachęcanie rodziców i społeczności lokalnej do współdziałania w promowaniu zdrowia, aktywności fizycznej oraz odporności emocjonalnej przedszkolaków.
Przedszkolowo.pl logo