REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI REKRUTACYJNYCH 2021/2022
Tryb postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń


1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 01 - 31 marca 2021 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym 01-09 lipca 2021 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 09 kwietnia 2021 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym do 16 lipca 2021 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 15 kwietnia 2021 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym 23 lipca 2021 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do 18 czerwca 2021 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym do 30 lipca 2021 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 25 czerwiec 2021 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym 02 sierpień 2021 r.
Przedszkolowo.pl logo