PROGRAMY

PROGRAMY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W RZEKUNIU

PRACA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNA WSPOMAGANA JEST PRZEZ:

- "Kocham Przedszkole" Program wychowania przedszkolnego autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej - Mieszak.

W/w program jest zgodny z RozporządzenieM Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Programy wspomagające pracę:

- Mały miś w świecie wielkiej literatury
- Cała Polska Czyta Dzieciom
- Zbieraj baterie
- Akademia Zdrowego Przedszkolak
- Gramy w zielone
- Czyściochowe przedszkole
- Z ekologia na Ty
- Mamo, tato wolę wodę
- Wyzwania Teodora

Przedszkolowo.pl logo