PŁATNOŚCI

Drodzy rodzice
Rada Rodziców ustaliła składki na ubezpieczenie i wynoszą w zależności od wyboru wariantu przez Rodzica:
składka 24 zł przy sumie ubezpieczenia 10.000,-
składka 54 zł przy sumie ubezpieczenia 20.000,-
Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
Wpłaty dokonywane są u wychowawców grup.

Paczki na upominki Mikołajkowe 30 zł (wpłaty do 15 listopada)
Składka na radę Rodziców 40 zł (wpłaty do 30 listopada)

*******************************************************************

Od 1 września br. Rodzice dokonują wpłat za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w przedszkolu bezpośrednio na konto bankowe (podane poniżej).

Wpłat należy dokonywać bezpośrednio na podany nr konta do 20 dnia każdego miesiąca.
Po 20 będą naliczane odsetki.

Wpisujemy w tytule:
Imię i nazwisko dziecka, wyżywienie za m-c ..., świadczone usługi za m-c ...

Wpłat dokonujemy na konto:

75 8923 0008 0124 2414 2012 0005
Zakład Obsługi Gminy
07-411 Rzekuń
ul. Kolonia 1 B
Przedszkolowo.pl logo