Plan zamówień publicznych na 2020 rok


1) Przedmiot zamówienia (opis zamówienia)
Zakup i dostawa artykułów żywieniowych do stołówki Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu

2) Symbol z Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod CPV
15.80.00.00-6 różne produkty spożywcze;
03.14.25.00-3 jaja;
03.22.10.00-6 warzywa;
03.22.21.10-7 owoce tropikalne;
03.22.23.00-6 owoce inne niż tropikalne;
03.31.10.00-2 ryby;
15.10.00.00-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne;
15.11.21.00-7 drób
15.30.00.00-1 mrożonki
15.33.11.70-9 warzywa mrożone;
15.50.00.00-3 produkty mleczarskie;
15.81.10.00-6 pieczywo;
15.84.23.00-5 produkty cukiernicze.


3) Jednostka Organizacyjna (Wnioskujący)
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu

4) Planowana wartość zamówienia brutto (w PLN)
290 000,00

5) Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony

6) Rodzaj zamówienia
Dostawy

7) Termin postępowania
Sierpień

8) Uwagi
Przedszkolowo.pl logo