DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RZEKUNIU
07-411 Rzekuń, ul: Nowa 7Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od ul. Nowej oznaczone literą A , drugie od strony parkingu oznaczone literą B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Główne wejście oznaczone jest literą A.
Dla osób na wózkach dostępne jest wejście A, korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy, a na piętro można dostać się prowadzącymi schodami.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w widocznym i oznakowanym miejscu.
Na przedszkolnym parkingu wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Przedszkolowo.pl logo