Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Projekt "OKO NA PTAKA" w gminie Rzekuń

Gmina Rzekuń została laureatem konkursu "WzMOCnij swoje otoczenie"
organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki
dofinansowaniu w wysokości 20 tys. zł, samorząd realizuje projekt
pn."Oko na ptaka", który skierowany jest do przedszkolaków i uczniów
szkoły podstawowej.

Grant pozwoli na zakup materiałów dydaktycznych w obszarze edukacji
przyrodniczej dla najmłodszych. Będą to m.in. zestawy do monitorowania
ptaków online, telewizory, czy duże budki lęgowe. Dzięki projektowi
uczniowie szkoły podstawowej oraz przedszkola w Rzekuniu będą mogli
obserwować przyrodę, poznawać podstawowe gatunki ptaków, ich miejsca
zamieszkania i zwyczaje.

- Cieszymy się, że projekt "Oko na ptaka" będzie realizowany na terenie
Naszej Małej Ojczyzny. Zakupiony sprzęt do monitorowania ptaków, budek i
karmników bez wątpienia przyczyni się do rozwoju edukacji przyrodniczej
wśród dzieci i młodzieży. Udział w tego typu przedsięwzięciu wzbogaci
wiedzę i rozwinie pasje przyrodnicze najmłodszych. Zdobytymi
umiejętnościami będą mogli dzielić się ze swoimi rodzicami, opiekunami,
dziadkami - mówi Bartosz Podolak, wójt gminy Rzekuń.

Konkurs "WzMOCnij swoje otoczenie" to inicjatywa Polskich Sieci
Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego
celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem
lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego
oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, a wszystko po to, aby promować
inicjatywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad.

Więcej informacji o działalności PSE można znaleźć na stronie raport.pse.pl.
Komunikat 2019-10-01, 16:22 | autor: Przedszkole Rzekuń
Przedszkolowo.pl logo