PROGRAMY

PROGRAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W RZEKUNIU

PRACA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNA WSPOMAGANA JEST
PRZEZ:

- "Nasze przedszkole" Program wychowania przedszkolnego.

W/w program jest zgodny z RozporządzenieM Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Programy wspomagające pracę:

- Mały miś w świecie wielkiej literatury
- Przyjaciele Zippiego
- Czyste Powietrze wokół nas
- Cała Polska Czyta Dzieciom
- Zbieraj baterie
- Akademia Zdrowego Przedszkolaka
Przedszkolowo.pl logo