HARMONOGRAM CZYNNOŚCI REKRUTACYJNYCH 2019/2020

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI REKRUTACYJNYCH 2019/2020
Tryb postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń


1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 04 - 29 marca 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym 01-12 lipca 2019 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 9 kwietnia 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym 19 lipca 2019 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 15 kwietnia 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym 25 lipca 2019 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 21 czerwca 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym 30 lipca 2019 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 28 czerwiec 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym 02 sierpień 2019 r.
Przedszkolowo.pl logo